Välkommen ut i Alaskavintern

Visste du att de nordiska huvudstäderna ligger ungefär lika nordligt och på samma breddgrad som Anchorage i Alaska? Sverige är ur klimatsynpunkt ett kallt land. För dig som arbetar utomhus är detta naturligtvis ingen nyhet.

Alla människor har en ideal kroppstemperatur som bland annat beror på klädsel och aktivitet. Vid arbete i temperaturer utanför det så kallade neutrala temperaturområdet (+10 till +30 °C), som till exempel är vanligt vid utomhusarbete, finns vissa risker för hälsan.

Värme som förloras till omgivningen ersätts normalt av kroppens egen värmeproduktion. När det är kallt, eller om man avkyls ojämnt, upplever man en obalans och ett tilltagande obehag. Obehag och bristande komfort ger sämre arbetsförmåga, vilket i sig ökar risken för olyckor. I stark kyla arbetar vi långsammare, koncentrationen minskar och vi får svårare med motoriken. Det här i sin tur ökar såväl risken för olyckor som att arbetet inte utförs på rätt sätt.

Vid arbete i låga temperaturer finns risk för nedkylning som ger nedsatt muskelfunktion, sämre kraft och precision. När delar av leder och muskler kyls ner ökar risken för belastningsskador. Kyla kan också ge ergonomiska problem.

När man arbetar utomhus är man mer utsatt för både värme och kyla. Största riskerna uppstår vid kombinationen låg temperatur och hög vindhastighet, eftersom avkylningen då kan bli kraftig. Tänk på att hålla dig fysiskt aktiv och anpassa kläderna efter temperaturen. Se också om möjligt till så att arbetsplatsen skyddas mot vind.

Tre tips för dig som arbetar utomhus i kyla:

  • Undvik att svettas – Svetten absorberas i kläderna och fukt i kläderna kyler om de tillåts torka på kroppen.
  • Bygg upp ett isolerande skikt kring kroppen med hjälp av kläder som är anpassade efter klimatet.
  • Skydda arbetsplatsen mot vind. Vid låga temperaturer ger höga vindhastigheter större avkylning än vad termometern visar. Förfrysningsrisken ökar därmed och man bör därför hellre se till den så kallade vindkyletemperaturen (Tvind) beräknad som en kombination av temperatur och vind.


Läs mer om att arbeta i kyla.