Arbete i kyla

Medeldygnstemperaturen för hela Sverige under Januari är -9 °C

Arbete i kyla

Sverige ligger mellan breddgraderna 55 och 70 °N och mellan längdgraderna 10 och 25 °Ö. De nordiska huvudstäderna ligger ungefär lika nordligt och på samma breddgrad som Anchorage i Alaska. Sverige är ur klimatsynpunkt ett kallt land. Alla delar av landet har under större delen av året en medeltemperatur som är lägre än inomhus. Vi måste därför klä på oss när vi går ut för att inte bli kalla. Detta behov är så mycket större på vintern när kyla och vind tidvis blir extrem. Under januari månad är medeldygnstemperaturen under 0 °C för hela landet utom i de allra sydligaste delarna av landet. I nästan hela landet är den lägsta uppmätta temperaturen långt under -20 °C. För människor med utomhusarbete är kylan en viktig del av arbetsmiljön.

Kylan skapar arbetsmiljöproblem på flera olika sätt:

Kylan kan leda till nedkylning av kroppen. Förutom risken för kylskador innebär nedkylning obehag, försämrat omdöme, reducerad arbetsförmåga och sämre uthållighet. Skyddet mot kylan kan skapa problem. Den tjocka klädseln verkar hindrande på rörelser och förflyttningar. Arbetet blir tyngre, omständligare och går långsammare. Kylan påverkar koncentration, uppmärksamhet och beslutsfattande. Kyla innebär ofta problem med snö, is och vind, vilket påverkar skyddsbehovet, säkerhet vid transporter samt funktion och säkerhet vid arbete med maskiner och verktyg. Arbete i kyla sammanfaller till stor del med korta (och delvis mörka) dagar och sker ibland som fåmansarbete i glesbygd och över stora avstånd.

Arbete i kyla

Kylan erbjuder en komplex arbetsmiljö med högre risk för skador och olycksfall än normalt. Bra utrustning, men också utbildning, information och god planering är viktiga element i det preventiva arbetet. Nyckeln till att ”hantera kylan” ligger i en förutseende och ändamålsenlig anpassning av klädsel och beteende efter omständigheterna. Här är både egen erfarenhet, kunskap och bra utrustning viktiga ingredienser. I ett kallt klimat undviker man svettning till varje pris eftersom avkylningseffekten är begränsad och merparten av svetten absorberas i klädskikten. Fukt i kläderna minskar deras isolation samt kyler om de tillåts torka på kroppen.

Det viktigaste skyddet mot avkylning är att bygga upp isolerande skikt kring kroppen. Klädseln fyller denna funktion och man använder ett särskilt mått på denna egenskap som kallas ”clo-värde”. Även andra egenskaper hos klädseln är viktiga för att bevara en god isolation, såsom vindtäthet och vattentäthet hos yttermaterialet, absorptionsförmåga hos underställ och ångmotstånd i olika skikt. Clo-värdet är ett mått på hur klädedräkten isolerar kring hela kroppen. En handskes eller skos clo-värde kan dock avse isolationen kring enbart handen eller foten. Mätning och bedömning av clo-värden anges i olika standarder.

Arbete i kyla