CE-Standarder

Testade för din trygghet

Våra användare arbetar ofta på platser eller i situationer där hög synbarhet eller skydd mot kyla och regn är nödvändigt. Ibland krävs även ett skydd mot exempelvis vätskeburen smitta och flammor för att kunna känna sig trygg. Av den anledningen är våra plagg testade och CE- märkta för att säkerställa de särskilda behoven av skydd som kan vara aktuella.

Läs mer om de olika standarderna (pdf)

ENV 342 skyddskläder - Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

Klädställ mot kyla under -5 °C. Standarden garanterar att klädställens egenskaper avseende isolering, luftgenomsläpplighet/vindtäthet samt ånggenomsläpp/andasfunktion är testade. Testen för ENV 342 mäter klädställens isolationsförmåga med minsta CLO-värde 2. Certifieringen för klädställen gäller förutsatt att Taigas underställ bärs under.

EN 343 skyddskläder - Skydd mot dåligt väder

Standarden avser test av vattentäthet, vindtäthet och ånggenomsläpp för tyg och sömmar, inte plaggets konstruktion. Standarden är graderad i tre klasser där Taiga endast testar i högsta klassen.

EN 471 - Skyddskläder med god synbarhet för yrkesbruk

Skydds/varselkläder med hög synbarhet genom fluorescerande ytor och reflexer. Siffrorna i plaggets etikett anger uppifrån och ner; Synbarhetsklass (tre klasser där 3 är högsta klass) och retroreflektion på reflexen (två klasser där 2 är högsta klass). I etiketten specificeras även maximalt antal tvättar som reflekterande material klarar av i laboratorietest.

EN ISO 20471:2013 - Skyddskläder med god synbarhet

Från och med 2013 certifieras plagg med hög synbarhet enligt denna internationella standard. Enligt standarden skall även det fluorescerande tyget (bakgrundsmaterial) testas efter minst 5 tvättar. Det angivna maximala antal tvättar i plagget baseras på laboratorietvättar och är inte den enda faktorn som påverkar plaggets livstid. Livstiden är också beroende av användning, skötsel, förvaring etc. Om max antal tvättar inte finns angivet på tvättrådet har materialet testats efter minst 5 tvättar. Piktogrammet visar nu endast skyddsklass. Klass 3 har högst skyddsklass. Det reflekterande materialet skall uppfylla den tidigare högsta klassen och visas därför inte. Skyddsplaggets effekt försämras om det är nedsmutsat. Plagget bör inspekteras med jämna mellanrum.

EN 1149 skyddskläder - Elektrostatiska egenskaper

Skyddskläder som förhindrar elektrostatisk uppladdning. Syftet är att ge skydd mot plötslig urladdning av statisk elektricitet. Lämpliga för arbeten där explosionsrisk föreligger. Egenskaperna är permanenta oavsett antal tvättar. Antistatisk fotbeklädnad krävs för maximalt skydd.

EN ISO 11612:2015 Skyddskläder - Kläder till skydd mot hetta och flamma

Standarden specificerar krav och provningsmetoder till skydd mot hetta och flamma vid flera typer av användande. Standarden gäller inte för svetsning, rökdykning eller liknande, där finns det specifika standarder. Standarden delas in i 6 värmekällor, A-F. Taiga har valt att erbjuda plagg från A till C. Källa A: Begränsad flamspridning. Källa B: Värmeisolation mot öppen låga (värmeisolation är indelad i 3 klasser där B3 är bäst). Källa C: Isolation mot strålningsvärme (värmeisolation C är indelad i 4 klasser där C4 är bäst).

ÖKO-TEX® och BLUESIGN®

Taiga arbetar med Öko-Tex® certifiering – ett globalt certifieringssystem som innefattar en rad kriterier och krav. Vi strävar efter att alla Taigas ingående material och tillbehör i produkterna ska vara Oeko-Tex® eller Bluesign® certifierade, vilket innebär att materialen inte innehåller några hälsofarliga ämnen. För mer information se www.bluesign.com eller www.oeko-tex.com.