Taiga Test Camp

En utbildning för dig som vill få djupare kunskaper och förståelse för hur viktigt det är att klä sig rätt. Kursen ger högre kunskap om material, personligt skydd, krav och standarder och hur klädseln påverkar din prestation och välmående i olika klimatförhållanden och arbetsmiljöer. 

 

Målet med utbildningen är att öka förståelsen i hur man klär sig rätt för olika klimatförhållanden och arbetsmiljöer samt hur man använder plagg optimalt. Genom att blanda teori med praktiska tester i våra klimatkammare kommer Taiga Test Camp att ge dig en större inblick i olika material och dess koppling till hur kroppen fungerar under olika väderförhållanden.

Syftet är att man i en kontrollerad miljö själv får uppleva hur små marginalerna kan vara mellan välmående och obehag samt få se hur detta i sin tur påverkar den egna prestationen.

Taiga® Test Camp är en tvådagars utbildning i hur man bör klä sig för arbete ute i kyla, regn och vind. Ena delen är mer teoretiskt orienterad och är förlagd till våra lokaler i Varberg. Andra delen är av mer praktisk karaktär och sker under ledning av överlevnadsexperter med många års erfarenhet ute i skog och mark.

Under första dagen får du ta del av grundläggande kunskaper kring material, flerskiktsprincipen och hur Taigas klädsystem samspelar med varandra. Du lär dig också vilka fysiska reaktioner man som individ bör räkna med när man utsätts för kyla och väta och vilka risker det kan medföra i en arbetssituation. 

I Taiga Climate Lab, vår egen klimatkammare, får du själv prova på hur kläderna fungerar i olika temperaturer och väderförhållanden och hur det påverkar din prestation och finmotorik.

Vi övernattar i skogen där du får lära dig mer om praktisk överlevnad i skog och mark, med möjlighet att testa Taigas klädsystem i sitt rätta element. Med ett klädsystem anpassat efter årstiden lär du dig hur plaggen samspelar med varandra för att hålla dig torr och lagom varm, oavsett yttre förhållanden.

Taiga Test Camp riktar sig främst till dig som arbetar ute och behöver mer kunskap, men även till dig som inköpare eller upphandlare och som behöver mer kunskap om hur viktigt kläderna kan vara i en arbetssituation. 

Anmälan sker till info@taiga.se senast två veckor innan kursstart. Vågar du testa?

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.