Lisa Bloms arbetsplats är högt över trädtopparna

De flesta av oss är vana vid att behålla båda fötterna på marken när vi är på jobbet. För Lisa Blom är verkligheten annorlunda. Hon spenderar en stor del av arbetsdagen högt över marken. Lisa arbetar som teletekniker och det var kärleken till naturen och att få spendera dagarna utomhus som lockade.

Ett högt fokus, lugn och en orädsla för höjder är bara några av de egenskaper som krävs för att arbeta som teletekniker. Arbetsdagarna varierar och de flesta dagar spenderas utomhus.

Just nu är Lisa och hennes kollegor i full gång med att bygga upp ett nytt torn för mobiltelefoni. Ett arbete som är allt annat än enkelt. Först skruvas tornet ihop på marken, för att sedan resas i delar med hjälp av en helikopter.

- Eftersom tornet är så pass högt, så byggs det i delar på marken först. Sedan placeras en sex meters hög del på plats, som vi klättrar upp i. Efter detta flyger helikoptern med en ny del som vi dockar samman med den befintliga delen. Detta återupprepas sedan bit för bit tills tornet är färdigbyggt, berättar Lisa.

Till en början går mycket arbetstid åt nere på marken, sedan väntar många arbetstimmar uppe i luften när tornet väl sitter på plats. Tornen är mellan 30-72 meter höga och att arbeta högt upp i luften och samtidigt samarbeta med en pilot i en helikopter är inte helt enkelt.

- Det är viktigt att jag har ett bra samspel tillsammans med piloten och att vi har tydliga kommandon till varandra. Piloterna som flyger är väldigt duktiga och vi har alltid säkerhetsgenomgångar innan arbetet startar, säger Lisa.