Hjältar på fjället - året runt

Svenska fjällräddningen är utbildad och utrustad av Polisen och består av frivilliga kvinnor och män mellan 18–65 år. I Sverige finns det 400 fjällräddare och Rickard Svedjesten är en av dem.

Arbetet som fjällräddare kanske i mångas öron låter som ett arbete kopplat till kyla och vinter, men arbetet pågår året om. Många tror säkert att fjällräddarnas sommarsäsong är lugnare än vad det är på vintern, men så är inte fallet.

- I Norrbotten, runt Kebnekaise är det mer arbete under sommaren än vad det är under vintern, och i Jämtland där jag arbetar är det lika mycket arbete under sommarsäsongen som under vintersäsongen, berättar Rickard Svedjesten.

Rickard Svedjesten arbetar som fjällräddare i Oviksfjällen i Bydalen och på sommaren består arbetet främst av utryckningar i form av att hjälpa personer som skadat sig, gått vilse, eller som är medicinskt sjuka. En stor del i arbetet handlar också om att leta efter försvunna personer.

- Vi fjällräddare är duktiga på att leta efter personer som försvunnit. Under sommarsäsongen är det många poliser som har semester, vilket gör att vi fjällräddare blir utskickade dit vi behövs som mest, berättar Rickard.

Alla fjällräddare tillhör samma organisation och är upplärda på samma sätt, vilket gör att det blir enkelt att arbeta tillsammans.

- Vi arbetar efter MSO-metoden, vilket är en metod som används för att söka efter försvunna personer. Vi tar ställning till olika aspekter så som personens ålder, utrustning och erfarenhet. Utifrån sannolikheter försöker vi sedan komma fram till hur långt personen kan ha rört sig och vart personen mest sannolikt har gått.

Fjällräddarna har ett ordspråk de arbetar efter; Alla blir kalla. Detta gäller även under sommarhalvåret. De personer som ger sig upp på fjället under sommarsäsongen är inte alltid lika förberedda som de bör vara. De har inte rätt utrustning eller kläder med sig, och blir därför överraskade av dåligt väder. Nätterna blir kalla, man blir blöt och kroppen kyls ner.  Alla blir kalla och det är en ständig kamp mot klockan för fjällräddarna.

- Vi fjällräddare vill att alla som är ute på fjället ska vara sökbara. Tänk på att ta på dig något klädesplagg som syns bra. Fritidskläder är ofta i färger som smälter in i naturen, men ett tips är att hitta ett plagg eller en accessoar i en starkare färg. Gul är bra. Det här kan vara livsviktigt för att vi ska hitta dig i en sökinsats. Om du sitter under en gran i gröna kläder, så syns du inte helt enkelt, berättar Rickard.

Faktum är att den svenska fjällkedjan är längre än Alperna, och det är en enorm yta som behöver resurser året om. Rickard och hans kollegor räddar liv, och de är våra hjältar på fjället, året runt.