Taiga medverkar i ett lokalt hållbarhetsprojekt i Varberg

Cirkulär ekonomi. Kanske fortfarande ett obekant begrepp för de flesta, men helt klart ett begrepp vi kommer att se mer av i framtiden. Taiga är involverat i ett lokalt hållbarhetsprojekt i Varberg där cirkulär ekonomi står i fokus.

Cirkulär ekonomi handlar om att använda jordens resurser på ett mer hållbart och effektivt vis, och behålla dem i ett kretslopp istället för att de endast blir till avfall.

Det kan till exempel handla om att som företag återanvända och återvinna sina produkter och råmaterial mer. Att designa smartare produkter, skapa nya av återvunnet råmaterial samt underhålla, det vill säga vårda och reparera, för att förlänga produkternas livslängd. Cirkulär ekonomi handlar också om att tänka i nya banor när det gäller konsumtionsmönster och se på nya affärsmodeller.

– Utmaningen är att vi idag förbrukar för mycket resurser. Vi måste utnyttja dem bättre samt återanvända och återvinna det vi kan, berättar Maria Larsson som arbetar med Hållbarhets- och miljöarbete på Taiga. 

ARENA-projektet är ett av de projekt som Taiga är involverat i, tillsammans med sex andra företag i Varberg: Hallands Hamnar, Bildepån, Systeminstallation, Varbergs fastighetsbolag och Varbergs energi. Projektet startade i december 2018. Näringsliv- och destinationskontoret äger projektet och RISE-institutet är partner. Projektet handlar om hur man får till ett cirkulärt Halland. Frågor som diskuteras är bland annat hur vi kommer att transportera oss till och från jobbet om 10 - 20 år. I takt med att Varberg växer, kommer våra kommuninvånare att köra runt i egna bilar och hur kommer det i så fall att påverka klimatet? En förhoppning med ARENA-projektet är att inspirera andra företag att våga satsa på hållbarhetsarbete.