Rickard har världens bästa arbetsplats

I nära 30 år har Rickard Svedjesten arbetat som fjällräddare i Oviksfjällen i Bydalen, där han också vuxit upp. -Jag har världens vackraste arbetsplats, säger Rickard.

Fjällräddningen är en statlig räddningstjänst som lyder under polisen. Det innebär att det är polisen som utbildar och utrustar fjällräddarna. Men det är enheterna som sköter rekryteringen.

- Det är viktigt att man har god lokalkännedom, tycker om att arbeta i grupp och är van att klara sig i den hårda terrängen som fjället kan visa, berättar Rickard.

Alla fjällräddare har andra deltidsarbeten i fjällnära terräng men när larmet går rycker de ut och blir fjällräddare. Polisen, som är ansvarig för alla försvunna människor, skickar ett larm till fjällräddarna vars utbildade insatsledare sedan gör upp en strategi och utifrån den inleds eftersöket.
- Då tar vi oss fram till fots eller med hjälp av fyrhjuling eller skoter, säger Rickard.

Fjällen förändras hela tiden och för att veta vilka förutsättningar som gäller just nu måste fjällräddarna ständigt vara ute och rekognosera terrängen.
- Vi är riktiga naturmänniskor som älskar att vara utomhus såväl sommar som vinter, säger Rickard som igen poängterar vikten av god lokalkännedom.

De största utmaningarna som de svenska fjällräddarna har består av kylan, mörkret och avståndet. Idag arbetar ungefär 400 män och kvinnor som fjällräddare i hela landet, vilket kan jämföras med Österrikes 12 000.
- Det är lätt att glömma hur stora våra svenska fjäll är och hur kallt klimat vi har. Den svenska fjällkedjan är faktiskt längre än alperna. Därför är det oerhört viktigt att vi har rätt kläder och utrustning. När vi går ut på sök måste vi klä oss för att kunna vara ute flera dagar i sträck.

Fjällräddarna är utomhus under alla årstider och i alla väder. Att ha kläder som är anpassade efter klimatet och som lätt går att klä på och av sig beroende på förutsättningarna är avgörande. Utöver rätt utrustning i form av kläder, fordon och redskap poängterar Rickard hur viktig gruppen är för att arbetet ska fungera.
- Ute på fjället har vi bara varandra, man måste kunna lita på varandra till hundra procent.

Självklart innehåller arbetet inte bara lyckliga slut. Det är så klart det jobbigaste tycker Rickard.
- Det värsta är att komma fram till en olycksplats med stora skador eller där vi inte kunnat påverka utgången. Men fördelarna överväger.
- Det bästa med att arbeta som fjällräddare är när man tillsammans med sina kollegor och sin lokalkännedom varit med och gjort skillnad och räddat liv. Dessutom har vi världens vackraste arbetsplats, säger Rickard.