NYA PLAGG AV KASSERADE ARBETSKLÄDER

Taiga lanserar en återbrukad kollektion som skapats av uttjänta ambulanskläder och produktionsspill. Dagens textilindustri har en stor miljöpåverkan och hållbarhetskraven ökar. Taiga tar sitt ansvar genom att hitta lösningar och bevara värdet i sina egna produkter och restmaterial.

Idén kring kollektionen ”RE:USED by Taiga” växte fram under projektet TexChain3 där Taiga tillsammans med drygt 30 partners utforskade och utvecklade innovativa lösningar för en mer hållbar framtid inom textilindustrin. Ett djupare samarbete inleddes sedan med upcyclingsexperterna Beskow von Post. Nya cirkulära affärsmodeller togs fram och idén om att återbruka arbetskläder förverkligades med en minikollektion bestående av en mössa och handledsvärmare. De visas för första gången på ambulansens FLISA-kongress i Göteborg den 12–14 september 2023.

För att underlätta insamlingen av uttjänta kläder skapade Taiga en insamlingssäck som också syddes av restmaterial. Säckarna placerades på utvalda ambulansstationer i Västra Götalandsregionen och skickades fyllda till M29, ett socialt företagscenter, där kläderna granskades och sorterades innan de togs vidare för tillskärning och sömnad.

 – Re-duce, Re-use, Re-cycle, Re-peat! Vi visar att det även går att återbruka arbetskläder som utsätts för mycket stryk. Våra plagg och material ska leva så länge som möjligt och en insats är till exempel sömnadsverkstaden där vi kan erbjuda lagning av våra kläder, säger Louise Ohlsson.

Textilindustrin har en stor miljöpåverkan med många produktionsled och transporter. 80 procent av miljöpåverkan sker vid materialproduktion, så om material återanvänds minskar CO2-avtrycket avsevärt. Hållbarhetskraven på oss leverantörer blir allt högre vilket märks tydligt vid upphandlingar. Till det kommer ytterligare krav från EU som till exempel insamlingskravet på kasserade textilier. 

 – Taiga är ett företag som vill göra skillnad på riktigt. Ökad medvetenhet och ett förändrat beteende är grunden för en hållbar och cirkulär omställning. Ett viktigt steg som alla kan ta är att minska sin förbrukning och använda det vi redan har, säger Caroline von Post som driver Beskow von Post tillsammans med Susanne Beskow.

Louise Ohlsson och Caroline von Post besöker Textilmaskineriet i Stockholm. Foto: Elin Segerlind

 

LÄS MER OM RESAN

Utdrag ur reportage av Elin Segerlind, Wargön Innovation:

En varm dag i juni 2023 träffar jag Louise Olsson, hållbarhetsutvecklare på Taiga. Vi ses utanför Stockholm för att besöka några av de företag som är med i produktionen av deras nya kollektion, som är ett resultat av Taigas medverkan i projektet TexChain3.

— Än så länge är det en liten kollektion som består av en mössa och ett par handledsvärmare. Men det är inte vilka plagg som helst. Vi har arbetat hårt för att få ett så lågt miljöavtryck som möjligt. Det har vi lyckats med genom att använda material från kasserade ambulanskläder och med produktion i Sverige med mycket korta transportsträckor, berättar Louise.

En av Taigas samarbetspartners under projektet har varit Västra Götalandsregionen och ett antal ambulansstationer. Tillsammans har de utvecklat ett system för insamling och en rutin som de tror kommer fortsätta även efter projektets slut.

— För Västra Götalandsregionen blir hållbarhetsarbetet allt viktigare och kraven på leverantörer blir allt högre. Som till exempel på Taiga som är en av regionens leverantörer av ambulanskläder. Vi styr genom upphandlingen och där kan vi specificera att kläderna ska kunna tas om hand på ett hållbart sätt när det kasserats, säger Jonna Bjuhr Männer, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

För att göra insamlingen enkel har Taiga designat en insamlingssäck som placerats i klädrummet på ambulansstationerna. När den är full skickas den vidare för värdering och sortering av plaggen hos M29 Socialt företagscenter i Märsta. Här får människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till nystart.

— För oss är det viktigt att arbeta med alla aspekter av hållbarhet. Att hålla produktionen i Sverige är viktigt för att kunna göra stor miljönytta men också för att kunna garantera goda arbetsvillkor. Kan vi också hjälpa till genom att stötta en verksamhet som M29 är det en stor vinst för oss, säger Louise.

På M29 träffar vi också Caroline von Post som grundat och driver företaget Beskow von Post tillsammans med sin kollega Susanne Beskow. Tillsammans har de lång erfarenhet av att arbeta med upcycling och av att ta vara på kasserade textilier. Caroline, som även varit med i tidigare TexChain-projekt, ställde ett krav och parades sedan ihop med Taiga.

— Jag ville bara vara med igen om jag fick ett företag som vill göra skillnad på riktigt. Det har varit en fantastisk resa med Taiga, säger Caroline.

Vi åker vidare till Textilmaskineriet Stockholm i Bromma där själva sömnadsproduktionen av mössan och handledsvärmarna sker. Högst upp i huset är verksamheten i full gång och i den småskaliga sömnadsfabriken pågår en tillverkning som vi inte ser mycket av i Sverige idag.

— Jag startade Textilmaskineriet Stockholm för att bidra till att behålla kunskapen av konfektionssömnad i Sverige men också av miljöskäl. Det känns inte helt okej att jobba med att skapa mer kläder, så jag vänder det till något positivt genom att arbeta mycket med second hand-material och genom att sy upp små kollektioner för kunder här i Sverige, berättar grundaren Cina Haas.

Planerna för framtiden är många och Taigas arbete med att förenkla och utveckla är i full gång.

— Vi vill att så mycket som möjligt av materialet från gamla kläder ska kunna användas igen, därför ser vi över nyproduktionen av våra plagg för att optimera dem så att det blir lätt att plocka ut bitar för återbruk. Arbetet med kollektionen ”RE:USED by Taiga” ger mersmak för vidare cirkulär utveckling, avslutar Louise Ohlsson.

Läs hela reportaget Nytt liv åt använda ambulanskläder