Nya diskrimineringslagen ställer allt högre krav på arbetsgivare

Arbetsgivare har sedan 1 januari 2017 ett större ansvar för att förebygga och motverka diskriminering av olika slag, samt att arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Men det handlar inte endast om ett arbete som behöver genomföras, utan också om en vilja. En vilja om att vilja förbättra och åstadkomma förändring på lång sikt.

Arbetsgivare förväntas ha riktlinjer och rutiner kring hur de på arbetsplatsen förhindrar diskriminering av olika slag. Diskrimineringslagen innehåller anvisningar som visar på hur arbetet ska ske steg för steg. Arbetsgivaren ska börja med att undersöka om det finns risk för diskriminering på arbetsplatsen. Sedan ska de analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera detta arbete. Utöver diskriminering inkluderas även trakasserier och andra hinder mot lika rättigheter och möjligheter.

Taiga är Involverade i ett arbetsmiljönätverk inom Unionen i SjuHall, som är unikt i sin form. Här är nämligen både skyddsombud och chef involverade, vilket inte hör till vanligheten. Nätverket består av både större och mindre företag och här diskuteras frågor som rör både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med allt från stresshantering, värderingar, diskrimineringar och mobbing. Martin Lindblad är ekonomichef på Taiga och är involverad i Unionens arbetsmiljönätverk tillsammans med Maria Larsson som är skyddsombud. Martin Lindblad berättar:

- Denna typ av nätverk är väldigt uppskattat och jag tror att det kommer att växa. Det minskar friktionen mellan chefer och anställda då gemensamma ståndpunkter tas in i verksamheten utan att det blir laddat. Det flyter in i verksamheten på ett enklare sätt.

Vill du lära dig mer om den nya diskrimineringslagen?
Se diskrimineringsombudsmannens introduktionsfilm