Långa avstånd, mörker och kyla är vardag för de svenska fjällräddarna

Sedan 1994 är Taiga klädleverantör till den svenska fjällräddningen. I veckan hade vi förmånen att spendera en heldag på fjället med gruppen som täcker Oviksfjällen i Jämtland och även chansen till en pratstund med Rickard Svedjesten, ordförande i SVEFRO (Svenska fjällräddares Riksorganisation).

Fjällräddningen utför cirka 350 uppdrag per år längsmed den svenska fjällkedjan som sträcker sig från Grövelsjön i Dalarna hela vägen upp till Riksgränsen i norr. Rent organisatoriskt finns mindre grupper utplacerade utefter hela fjällkedjan. Varje grupp ansvarar för sitt område och en förutsättning för att kunna utföra ett gott arbete är att du som fjällräddare är lokalt boende på den orten du verkar på och dessutom har en god lokal kännedom.

-Som fjällräddare har du i regel ett vanligt jobb där du har en överenskommelse med arbetsgivaren att du kan lämna din arbetsplats vid larm. Det gäller att planera så att vi alltid har fjällräddare tillgängliga. Några av oss måste alltid ha jour, även under storhelgerna. I varje grupp finns oftast en eller ett par hundförare med specialtränade räddningshundar, berättar Rickard.

-I enhet Oviksfjällen har vi två hundförare. Hunden är ett jätteviktigt hjälpmedel för att snabbt hitta den eller de personerna som är skadade eller av någon annan anledning har hamnat i en nödsituation, fortsätter Rickard.

De vanligaste insatserna som fjällräddningen gör är att ta hand om enklare skador eller medicinska sjukdomar samt en hel del förebyggande arbete.

-Innan och under säsong gör vi även en hel del förebyggande arbete som att patrullera skid- och skoterlederna, säkerställa att de är väl utmärkta och att nödskjul är i gott skick. Här samarbetar vi även med Länsstyrelserna förklarar Rickard. Vid mer krävande räddningsinsatser samverkar vi med polis och ambulanssjukvården.

Rikard Svedjesten, som också är internationellt engagerad i ICAR, International Commission for Alpine Rescue, framhåller ofta att räddningsarbetet i den svenska fjällen är krävande.

-Vad många inte tänker på är att den svenska fjällkedjan är längre än Alperna. Vi har framför allt tre saker som gör vårt arbete extra utmanande. Det är avståndet, mörkret och kylan. En räddningsinsats kan ta lång tid och innebär ofta förflyttningar över stora områden och då är det viktigt att ha bra utrustning. Det är därför vi har valt Taiga som klädleverantör. Här kan vi helt enkelt inte kompromissa.