Kalev forskar på hur människa och kläder fungerar tillsammans

I sitt laboratorium på Lunds tekniska högskola forskar Kalev Kuklane på hur man bäst kan skydda sig mot extrema temperaturer och ändå utföra sina arbetsuppgifter. Som docent i termisk miljö är han med och utvecklar testmetoder och kunskap om vilka kläder som passar bäst i vilken miljö och hur länge man kan vistas i extrem värme eller extrem kyla utan att förlora sin termiska komfort.

Det är många faktorer som påverkar vår arbetsmiljö. Ljud och ljus är två exempel, temperatur, eller termisk miljö, ett tredje. Alla människor har sin egen optimala temperatur, som bland annat beror på fysik, aktivitetsnivå och grundtemperatur. För att skapa så kallad “termisk komfort” är det därför viktigt att se till de kläder vi tar på oss.

För Kalev handlar det om två olika frågor: Hur man kan skydda sig mot termisk miljö och hur kläderna påverkar människan. I laboratoriet har han och hans grupp bland annat två klimatkammare. En som kan gå ner till -50°C och en som kan gå upp till +60°C. Man kan dessutom reglera luftfuktigheten och även skapa blåst eftersom dessa faktorer har stor betydelse för hur man påverkas av värme och kyla. Till sin hjälp har man två så kallade termiska dockor, men man använder sig också av riktiga människor. När man mäter på riktiga försökspersoner är det viktigt att ta hänsyn till såväl den objektiva som den subjektiva upplevelsen. Med andra ord är det lika viktigt att det känns bra att ha kläderna på sig som själva funktionen i sig. Kalev lyfter också fram designaspekten som någonting oerhört viktigt för hur väl kläderna fungerar i de olika miljöerna.
- De bästa kläderna är de som är flexibla. Man måste kunna knäppa upp, reglera och variera ventilationen beroende på vilken typ av arbete man utför, säger Kalev.

Mycket av forskningen fokuserar på klädernas isolationsförmåga. När man till exempel arbetar i kyla är det viktigt att man använder plagg och skor som har rätt egenskaper. Stillastående luft är den bästa isoleringen, menar Kalev. Att kläderna kan behålla luft och samtidigt ventilera bort fukt är avgörande. När man arbetar i värme är det däremot viktigt att kläderna tillåter avdunstning.

Just nu håller gruppen på att ta fram en app som genom att hämta in väderdata och kombinera den med personens egna fysiologiska förutsättningar ska kunna föreslå vilka kläder man ska ta på sig för att kunna utföra sitt arbete just den dagen.
- Väderprognoser blir givetvis mer användbara om man kombinerar dem med individens egna premisser, säger Kalev.