Gunni förverkligar kundernas önskemål

På Taigas produktutvecklingsavdelning arbetar Gunni Linderoth. -Det roligaste är att vara med och ta fram helt nya lösningar, säger hon.

Ofta, men inte alltid, börjar produktutvecklingen med en förfrågan från kunderna. Antingen har de önskemål om ett helt nytt plagg, eller så har de tankar om en utveckling av något som redan finns. Ibland handlar det om att ett plagg helt enkelt behöver uppdateras för att vardagen för användarna ser annorlunda ut än när plagget först skapades.

- Ett tydligt exempel på det är mobilfickorna. Först behövde de vara jättestora, sedan blev de jättesmå och nu ska de vara stora igen, skrattar Gunni.

När produktutvecklingsavdelningen är färdig börjar Gunni sy den första modellen av plagget. Genom att ha sömnadskunskapen på plats får man en direkt känsla för om det kommer vara tekniskt möjligt att sy så som man vill. I nästa steg skickar Gunni sömnadsinstruktioner till fabrikerna som syr Taigas kläder. När produkterna kommer tillbaka är det Gunni som kontrollerar att de lever upp till alla hårt ställda krav. Förutom helheten, materialet och tygerna vattentestas sömmarna.

- Vi kontrollerar alla leveranser. Plaggen mäts och kollas noggrant av mot måttlistor, plaggen provas så att de känns bra, fickor öppnas och känns igenom, alla sömmar gås över och alla etiketter detaljkontrolleras, berättar Gunni.

Alla leveranser kontrolleras med samma noggrannhet och om något fel hittas går plagget tillbaka till fabrik för korrigering. Att skicka ut ett plagg som inte är hundraprocentigt finns inte på Taigas karta.

- Vi har också väldigt få reklamationer, konstaterar Gunni Linderoth.

Gunni har arbetat på Taiga i nio år. Innan det drev hon eget skrädderi där hon bland annat arbetade för Taiga.

- Jag älskar mitt jobb, säger hon. Det roligaste är att vara med och ta fram något helt nytt som man vet att kunderna efterfrågar.