Ett klädesplaggs livscykel

Vilken miljöpåverkan har dina kläder? Att all tillverkning har en negativ effekt på miljön är vi alla medvetna om, men det går att minska på denna påverkan. Med hjälp av en livscykelanalys får du reda på hur ett klädesplaggs miljöpåverkan ser ut.

Taiga arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan och förbättra sin del av ett plaggs livscykel. Exempel på åtgärd som har gjorts är att produktionen sker i Europa för att minska transportsträckorna. För att ta miljöarbetet ett steg längre har forskningsinstitutet RISE gjort en livscykelanalys på en av Taigas ambulansjackor, vilket har resulterat i en insikt om vilka delar av tillverkningen som påverkar mest och vilken förbättringspotential som finns.

VAD ÄR EN LIVSCYKELANALYS?

En livscykelanalys görs för att bedöma en produkts miljöpåverkan. Samtliga steg av en produkts livslängd inkluderas i en livscykelanalys, allt från att råvarorna utvinns och materialet tillverkas – till återvinning och resthantering av produkten. Tillverkningsprocessen, transporter och användning av produkten räknas också in. I en livscykelanalys tar man också hänsyn till hur mycket förbrukning av energi- och materialresurser som gått åt, samt miljöpåverkan och utsläpp i vatten, luft och mark.

Produktionen är den del av ett klädesplaggs livscykel som har störst påverkan på miljön, men om plagget tvättas ofta så har också detta en stor negativ påverkan. En viktig del i arbetet för att minska ett klädesplaggs miljöpåverkan handlar därför om kunskaper kring hur ett plagg ska vårdas, för att minska miljöpåverkan och förlänga livet på plagget.


- Köper du ett plagg som håller för 100 användningar istället för två plagg som håller för 50, då har du halverat antalet tillverkningar och därmed också halverat din miljöpåverkan, berättar Sandra Roos på RISE.

Det behöver inte vara så komplicerat. Om du vårdar ditt plagg, inte tvättar plagget i onödan och följer de tvättråd som finns – så spar du på både miljön och på plaggets livslängd.