Överlevnadsexperten tipsar så hanterar du en nödsituation

Alla människor kan någon gång komma att ställas inför utmaningen att klara sig på egen hand i naturen, vare sig du jobbar utomhus eller inte. Men en nödsituation där överlevnadskunskap är till stor nytta kan även uppstå där vi känner oss som tryggast: i hemmet.

VAR LUGN OCH STRUKTURERAD

Det du absolut inte ska göra när du befinner dig i en nödsituation, exempelvis om du gått vilse, är att irra runt och därigenom förbruka värdefull energi, krafter som behövs till annat. Istället är det viktigt att vara lugn, rationell och strukturerad i denna typ av situationer. Ingvar berättar:

– På överlevnadskurser brukar vi prata om STOPP; Stanna upp i situationen, tänk igenom vad som har hänt, orientera dig i var du befinner dig och vilka utmaningar det innebär och planlägg vad du ska göra, både på kort och på lång sikt. Det här i kombination med kunskap är viktiga förutsättningar för att inte drabbas av panik.

PRIORITERA VÄTSKA

Viktigt för att kunna fatta bra beslut är att du får i dig ordentligt med vätska. Redan vid 2 % vattenbrist påverkas omdömet och förmågan att tänka klart. Vid normal belastning behöver en människa få i sig mellan 2,5 och 3 liter vatten per dygn, vilket också är en anledning till att du inte ska göra åt energi på onödiga saker då det i sin tur gör att du behöver mer vätska.

I första hand bör du hushålla med de vätskeresurser du har med dig och planlägga hur du ska disponera vätskan på bästa sätt. Du kan också skaffa nytt dryckesvatten genom att rena vatten genom att koka det i några minuter. Vad gäller mat är det viktigt för immunförsvaret att få i sig C-vitamin. Därför är kunskap om vilka växter som är ätliga och vad växterna innehåller viktigt att ha.

BESTÄM DIG

En viktig del i att klara en utsatt situation är den mentala inställningen.

– Att bestämma sig för att man ska klara sig ur situationen är oerhört viktigt för utgången. Man brukar säga att viljan att klara sig och inställningen att det kommer att gå utgör 80 % av överlevnadsförmågan, medan 20 % handlar om kunskap. Däremot blir ju ofta den mentala inställningen bättre när du vet att du har rätt kunskap.

FÖRBERED DIG

Att vara väl förberedd för en nödsituation handlar dels om att ha rätt kunskap, dels om att känna sig själv och veta hur du själv fungerar i en utsatt situation, vare sig den inträffar i naturen eller i hemmet vid exempelvis en naturkatastrof eller ett elavbrott. Ingvar anordnar överlevnadskurser kring just denna kunskap. Kurserna handlar t.ex. om hur du bygger ett vindskydd på rätt sätt och med rätt placering beroende på väder, hur du skaffar mat och vatten och hur du skyddar dig mot extrem kyla. Överlevnadskurser kan också inriktas mot olika områden och olika väderlekar, så som vinter, sommar, djungel, öken eller Nordpolen.

Även rätt kläder och kunskap kring hur du använder kläderna på bästa sätt är viktiga förberedelser.

– Kläder som används i naturen och utsatta situationer är idag väldigt extrema i sin funktion, men det kräver också att du har koll på hur du ska använda dem för att nyttja funktionerna på bästa sätt.

Förutom kunskap handlar överlevnadsförmåga också om erfarenhet, exempelvis av hur du bäst undviker att få panik eller hur du reagerar vid olika extrema väderlekar.

– I Sverige är vi t.ex. inte särskilt vana vid extrem värme och många blev därför starkt påverkade av den varma sommar vi haft. Men nu har vi kunnat samla på oss erfarenhet av hur vi reagerar på detta och om en liknande sommar inträffar nästa år kommer vi vara bättre förberedda.