Minska din miljöpåverkan genom att vårda dina kläder rätt

De flesta känner till att klädindustrin är en stor bov när det kommer till klimatpåverkan. Det många inte känner till är att den allra största delen av klimatpåverkan från kläderna, 70 procent, kommer från själva tillverkningen av kläderna. Därför är det där den stora miljöbesparingen kan göras.

Idag bedrivs mycket forskning på just klädindustrin och dess miljöpåverkan. På svenska forskningsinstitutet RISE (fd Swerea) har man arbetat mycket kring detta. Bland annat har man tittat på i vilket stadie som olika plagg har högst påverkan på miljön och varför det är bättre att köpa ett plagg än två. Där har man kunnat konstatera att nästan hela miljöpåverkan kommer från produktionen. Enligt dem är den bästa lösningen för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt att köpa ett riktigt bra plagg som håller flera användningar, istället för att köpa två lite sämre plagg under samma period.

Det är också viktigt att tänka på att sköta sina kläder på rätt sätt, gör du det så håller dina kläder betydligt längre. Många tror att det är bättre för miljön att tvätta i så låga temperaturer som möjligt, men om effekten blir att kläderna inte blir lika rena så måste man tvätta dem oftare istället. Ibland räcker det med att vädra plaggen. Ta bort eventuella fläckar istället för att tvätta hela plagget om det inte behövs.

Tänk på

Det är själva tillverkningen av kläderna som har störst miljöpåverkan, sträva därför efter att hålla nere andelen ny textil.

Köp kläder av hög kvalitet.

Köp bara produkter som har miljöcertifiering.

Vårda dina plagg rätt så håller både dem och miljön längre.