Hur gör man ett ljusbågetest?

För dig som jobbar inom till exempel raffinaderi-, el och kraft-, energi- eller pappersindustrin innebär arbetet många gånger att du kan komma i nära kontakt med hög spänning eller explosiva material. Plaggen har därför höga säkerhetskrav och ska klara bland annat ljusbåge, hetta och flamma.

En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning genom luft, där den elektriska spänningen joniserat luften varvid den blivit elektriskt ledande. Ljusbågar kan orsaka skador såväl på anläggningen som på de människor som jobbar där. Därför är det viktigt att kläderna skyddar mot detta, och att du sköter plaggen och kontrollerar dem så att plaggets funktion bevaras på ett bra sätt.

I många högspänningsanläggningar finns så kallade ljusbågsvakter installerade. Om en ljusbåge skulle uppkomma av till exempel kortslutning, bryter ljusbågsvakten kretsen snabbt, och skador på både anläggning och människor minimeras.

För att kunna säkerställa att plaggen skyddar mot ljusbåge är en viktig del att man gör tester på plaggen. I klippet nedan kan du se hur vi testar våra plagg för ljusbåge!