Hur bra synbarhet har dina arbetskläder?

Om du arbetar utomhus eller i situationer där det är viktigt att du syns är det nödvändigt att regelbundet se över dina reflexmaterial. Försäkra dig om att dina plagg är testade och har relevanta märkningar för att vara säker på att de uppfyller de särskilda behov av skydd som behövs.

Reflexen bygger på principen att återreflektera inkommande ljus i samma riktning som ljuset kom ifrån. Vissa reflexer reflekterar genom prismor eller mikroprismor, där ljuset reflekteras i tre sidor i en liten (i diagonalen halverad) kub. Andra reflexer reflekterar genom mikrosfärer, vilket ger samma effekt genom ljusets brytning och reflektion.

Reflexens kvalitet kontrolleras med mätningar där reflekterat ljus mäts i olika observationsvinklar och olika infallsvinklar. Gränskrav för reflexer och reflexmaterial finns tabellerade i tre harmoniserade europeiska standarder. För skyddskläder med god synbarhet för yrkesbruk heter standarden EN ISO 20471. I den finns inte bara optiska krav utan även krav på beständighet mot de påfrestningar som reflexen kan utsättas för. En produkt som är certifierad efter denna standard garanterar en god synbarhet och en god hållbarhet.

I plaggets etikett kan du hitta information om synbarheten. Siffrorna på etiketten anger uppifrån och ner; Synbarhetsklass (tre klasser där 3 är högsta klass) och retroreflektion på reflexen (två klasser där 2 är högsta klass). Där specificeras även maximalt antal tvättar som reflekterande material klarar av i laboratorietest.