CE-märkning ett viktigt steg för att säkerställa personskydd

För oss är säkerheten i våra produkter otroligt viktig. Vi arbetar ständigt för att våra kunder ska få högkvalitativa produkter som håller vad de lovar. För att upprätthålla säkerhetsstandarden följer vi EU:s lagstiftning för personlig skyddsutrustning och kan därför CE-märka våra plagg. CE-märkningen försäkrar den anställde om att tillverkaren har följt regler för hur produkten ska framställas samt att plaggen uppfyller de rättsliga krav som finns för att skydda den anställde.

Standarderna för de olika skyddskategorierna uppdateras kontinuerligt. Plaggen och dess märkning anpassas med jämna mellanrum för att upprätthålla säkerhetskraven. För oss som producenter innebär det att vi får se över rutiner för att leva upp till märkningens krav.
En standard som nyligen blivit uppdaterad är EN 342, Skydd mot kyla. Standarder som kommer att revideras inom kort är bl.a. EN 343, Skydd mot regn, EN 1149 Elektrostatiska egenskaper och IEC 61482, Skydd mot ljusbåge.

Roland Iwanow arbetar hos oss som produktchef sedan 20 år tillbaka och är den som bär ansvaret för att säkerställa att våra produkter följer EUs krav.

Saker som förändras är bl.a. att plaggcertifikat är tidsbestämda att gälla i fem år. Även testprotokoll är numer tidsbestämda. När en standard uppdateras kan vi se att flera tester skall genomföras efter tvätt och att inte bara huvudmaterial utan även övriga material skall genomgå test. Ibland måste t.o.m. hela plagget testas.

– Vi ser förändringarna i huvudsak som positiva eftersom det är en självklarhet för oss att leverera kvalitativa produkter.