Visselblåsning

Taiga uppförandekod (pdf)

Att agera som ett ansvarfullt företag är av största vikt för oss på Taiga. Vi förutsätter att våra medarbetare samt alla våra samarbetspartners och övriga intressenter respekterar de grundläggande kraven för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och korruption gällande;

FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

ILO: s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)

FN:s barnkonvention (Artikel 32)

Arbetarskydd, arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning i verksamt land och tillverkningsland

Miljöskyddslagstiftning i verksamt land och tillverkningsland

FN:s deklaration mot korruption

Genom vårt visselblåsarsystem uppmanas medarbetare, samarbetspartners och övriga intressenter att rapportera eventuella missförhållanden, oegentligheter och incidenter som strider mot de grundläggande kraven, Taigas Uppförandekod, policys etc. Det är viktigt att kännas sig trygg att använda vårt visselblåsarsystem, därför går det bra att vara anonym. All information behandlas konfidentiellt. Tack för att du hjälper oss att agera ansvarfullt.

 

Till formuläret