Taiga Test Camp

Det är en hel vetenskap att klä sig rätt

Klädseln är den viktigaste skyddsutrustningen. Men bra kläder är inte allt, du behöver också veta hur du ska använda dem. Enligt forskning från Lunds Universitet står kläder för 40 % och kunskap för 60 % för att en erfaren person ska kunna prestera på bästa möjliga sätt. För en oerfaren person är förhållandet det motsatta: bra kläder står för 60 % och kunskap för 40 %. Kanske inte så stora skillnader vid en första anblick, men när du jobbar i utsatta miljöer är det viktigt att ha marginalerna på din sida.

Det ligger mycket kunskap bakom att kunna klä sig rätt. Kunskap som i sin tur gör att arbetet blir mindre riskfyllt, bekvämare eller mer effektivt. Därför finns Taiga Test Camp med utbildning och branschdagar där du får fördjupad klädkunskap för olika klimatförhållanden och krävande arbetsmiljöer. I vårt utbildningsprogram blandar vi teori med praktik, där du kan välja mellan färdiga format eller att i samråd med oss utforma din egen dag.

Läs mer om Taiga Test Camp och våra utbildningar på www.taigatestcamp.com.