Person­uppgiftspolicy

Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR), och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Taiga AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via brev, telefon eller e-post.

Brev: Taiga AB, Annebergsvägen 3, 432 48 Varberg, Sverige
Telefon: +46 340-66 69 00
E-post: info@taiga.se

Om du har frågor eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du har även möjlighet att kontakta behörig tillsynsmyndighet.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och relevant information exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och nyheter. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som:

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Ändamål och laglig grund

Dina uppgifter behandlas i huvudsak för följande ändamål:

Registering och identifiering

Kontoadministration

Ta emot beställningar via vår webbplats

Löpande support och kundkontakter

Leverera beställda varor

Utveckla och underhålla vår webbplats

Säkerhetskontroller och felsökning

Skicka information och marknadsföring till registrerade användare

Inhämta kreditupplysningar

Behandla ansökningar om anställning

Kontakter med leverantörer och andra intressenter via e-post

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Generellt så sparar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden och ge en god service. När ett konto avslutas raderas alla personuppgifter med undantag för uppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

De personuppgifter som lämnas via formulär på vår webbplats skyddas med hjälp av kryptering under överföring till våra servrar.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. De mottagare som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter är leverantörer av tjänster inom IT, frakt, kreditupplysning, betalning och marknadsföring.

Vi säljer inte dina personuppgifter eller låter någon tredje part av andra skäl använda dina personuppgifter för egna syften.

Överföring till länder utanför EU/EES

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till leverantörer eller underleverantörer i länder utanför EU/EES. Detta gäller i huvudsak i samband med att vi fullgör av beställningar från länder utanför EU/EES.

Cookies och liknande

Vi använder cookies för att utveckla vår webbplats och för att den ska enkel vara enkel att använda. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.

Dina rättigheter rörande personuppgifter

Du har rätt att på begäran få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade eller raderade utan onödigt dröjsmål och att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Du har även rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till någon annan. Slutligen har du rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring.