Välkommen till Taiga Re:Use Market

Nu är det dags att slå upp portarna till vår nya digitala marknadsplats för outlet och begagnade Taigakläder. Satsningen går under namnet Taiga Re:Use Market och är ett led i vår strävan efter att förlänga plaggens livslängd.

Textilbranschen är energi- och kemikalieintensiv och förbrukar enorma mängder vatten. Störst miljöpåverkan under ett plaggs totala livscykel sker under produktionsfasen. Om livslängden på ett redan producerat plagg kan fördubblas, så halveras klimatpåverkan. Taiga Re:Use Market ger en möjlighet att som säljare och köpare ta ett större ansvar för de produkter som producerats.

Taiga har arbetat med hållbarhet i fokus sedan vi startade och att bli mer cirkulära är en del av det arbetet.
- Det handlar om att använda jordens resurser på ett mer hållbart och effektivt vis och behålla dem i ett kretslopp istället för att de bara blir till avfall, säger Maria Larsson som arbetar som hållbarhetskoordinator på Taiga.

Taiga Re:Use Market är en marknadsplats på Taigas sajt med möjlighet för säljare och köpare av Taigakläder att komma i kontakt med varandra. Du kommer även kunna hitta produkter från utgående sortiment eller andra plagg som vi vill ge ett längre liv.
- Det kan till exempel handla om provkollektioner eller ett företag som ska byta grafisk profil och därför byter ut sina arbetskläder. Istället för att slänga dem kan de säljas vidare och användas i många år till. Vi är mycket glada över att kunna sjösätta den här satsningen, säger Lasse Andersson, vd på Taiga.

2020-11-26 Pressmeddelanden