Räddningsinsatser för Röda Korset

Röda korset är världens främsta katastroforganisation. I Sverige består Röda Korset av 30 000 frivilliga volontärer som helhjärtat dedikerar sin kunskap och expertis när samhället behöver det som mest. Vilka uppdrag volontärerna ställs inför varierar. Det kan innebära att ställa upp vid organiserade evenemang som fotbollsmatcher och konserter men också vid oförutsedda nationella kriser såsom Estoniakatastrofen eller vid Tsunamin i Thailand 2004.

Ylva Jonsson Strömberg är nationell katastrofchef för en av Svenska Röda Korsets enheter – krishantering och beredskap. Hennes uppgift är att ge stöd åt de arbetsgrupper hon ansvarar för och se till att de har beläggning för att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Ylva är i grunden utbildad sjuksköterska och har på olika sätt jobbat med humanitärt stöd internationellt och nationellt. Sedan några år tillbaka arbetar hon på hemmaplan vilket hon uppskattar.

– Efter att ha jobbat med internationella projekt i många år är det spännande att få lära känna sitt eget land.

Ibland händer det som inte får hända. Den 7 april 2017 var tillsynes en härlig vårdag och solen sken över stora delar av landet. Strax före klockan 15.00 utsattes Sverige för ett terrorattentat på Drottninggatan i Stockholm där totalt fem personer miste livet och många skadades.

I nationella kriser som ett terrorattentat då myndigheter samverkar för att säkerställa säkerheten är det otroligt viktigt att en organisation som Röda Korset finns. Främst för att stötta, informera, hjälpa men också för att lyssna. En av dem som befann sig på Drottninggatan den 7 april var Ylva. Hon var ute på stan tillsammans med en kollega och kunde därför se till att Röda Korset hade representater på plats 45 minuter efter att man talat med räddningsledaren.

– Eftersom att sjuvårdare var på plats i ett tidigt skede fanns det inget direkt behov av första hjälpen utan mer för krisstöd för de som var oroliga och skakade efter det som hänt.

Röda Korset hade representater kvar i centrala Stockholm i flera dagar efter attentatet, inte minst vid kärleksmanifestationen på Sergels torg två dagar efter dådet.

– Vi närvarade med både första hjälpare och krisstödjare under manifestationen, men vi hade volontärer kvar i flera dagar för att kunna vara behjälpliga för de som kom till platsen och sörjde. Det blev många fina samtal.

Efter flyktingkrisen 2016 hade Röda Korset påbörjat ett förändringsarbete för hur de på bästa sätt skulle arbeta under krissituationer och tack vare det var de bra förberedda under dådet på Drottninggatan.

– Vi arbetade på ett effektivt sätt där vi var förbereda på hur vi inom organisationen skulle arbeta. Men det har såklart även gett oss många viktiga lärdomar inför kommande kriser.

2018-04-17 Stories