CE-standarder

Miljö

Testade för din trygghet

Våra användare arbetar ofta på platser eller i situationer där hög synbarhet eller skydd mot kyla och regn är nödvändigt. Ibland krävs även ett skydd mot vätseburen smitta, flammor eller ljusbåge för att kunna känna sig trygg. Av den anledningen är våra plagg testade och CE-märkta för att säkerställa de särskilda behov av skydd som kan komma ifråga.

ENV 342

ENV 342 skyddskläder - hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

Klädställ mot kyla under -5 °C. Standarden garanterar att klädställens egenskaper avseende isolering, luftgenomsläpplighet/vindtäthet samt ånggenomsläpp/andasfunktion är testade. Testen för ENV 342 mäter klädställens isolationsförmåga med minsta CLO-värde 2. Certifieringen för klädställen gäller förutsatt att Taigas underställ bärs under.

EN 343

EN 343 skyddskläder - skydd mot dåligt väder

Standarden avser test av vattentäthet, vindtäthet och ånggenomsläpp för tyg och sömmar, inte plaggets konstruktion. Standarden är graderad i tre klasser där Taiga endast testar i högsta klassen.

EN 471

EN 471 skyddskläder med god synbarhet för yrkesbruk

Skydds/varselkläder med hög synbarhet genom fluorescerande ytor och reflexer. Siffrorna i plaggets etikett anger uppifrån och ner; Synbarhetsklass (tre klasser där 3 är högsta klass) och retroreflektion på reflexen (två klasser där 2 är högsta klass). I etiketten specificeras även maximalt antal tvättar som reflekterande material klarar av i laboratorietest.

EN 1149

EN 1149 skyddskläder - elektrostatiska egenskaper

Skyddskläder som förhindrar elektrostatisk uppladdning. Lämpliga för arbeten där explosionsrisk föreligger. Egenskaperna är permanenta oavsett antal tvättar. Antistatisk fotbeklädnad krävs för maximalt skydd.

EN ISO 11612:2008

EN ISO 11612:2008 skyddskläder - kläder till skydd mot hetta och flamma

Standarden hette tidigare ”EN 531 – skyddskläder för industriarbetare som exponeras för hetta med undantag för brandmansdräkter och svetsarbetskläder” men har med nya krav, bland annat att tygerna tvättas före test, fått beteckningen EN ISO 11612:2008. Standarden delas in i 6 värmekällor, A-F. Taiga har valt att erbjuda plagg från A till C. Källa A: Begränsad flamspridning. Källa B: Värmeisolation mot öppen låga (värmeisolation är indelad i 3 klasser där B3 är bäst). Källa C: Isolation mot strålningsvärme (värmeisolation C är indelad i 4 klasser där C4 är bäst)

EN 61482-1-2

EN 61482-1-2 arbete med spänning - kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

Skyddskläder testade för att skydda mot oönskad ljusbåge. Skyddet minimerar således risken för värmegenomgång. Klassificering görs i två klasser: Klass 1 testar 4kA och klass 2 7kA – provtid 0,5 sek.

 

Öko-Tex®

Taiga arbetar med Öko-Tex certifiering – ett globalt certifieringssystem som innefattar en rad kriterier och krav. Vi strävar efter att alla Taigas ingående material och tillbehör i produkterna ska vara Oeko-Tex®  eller Bluesign® certifierade, vilket innebär att materialen inte innehåller några hälsofarliga ämnen. För mer information se www.taiga.se/om-taiga/miljo eller www.oeko-tex.com.

TMB Block

TMB Block

Skyddskläder mot vätskeburen smitta från människa och djur samt mot stänk från klor, batterisyra, bensin, släckskum & hydraulolja. Standarden bygger på ISO 16604 som vi har utvecklat vidare och lagt till europanormen SS-EN 471 (hög synbarhet) och ökat komforten.

Regler och provmetoder

EU har utfärdat två direktiv (regler) gällande personlig skyddsutrustning. Arbetarskyddsstyrelsen har i stort sett ordagrant översatt båda till svenska föreskrifter. Dessa kan du läsa här.