Taiga Re:Use Market

Välkommen till Taiga Re:Use Market, en marknadsplats med möjlighet för säljare och köpare av Taigakläder att komma i kontakt med varandra. Du kan även hitta produkter från utgående sortiment eller andra plagg som vi vill ge ett längre liv.

Textilbranschen är energi- och kemikalieintensiv och förbrukar dessutom enorma mängder vatten. Störst miljöpåverkan under ett plaggs totala livscykel sker under just produktionsfasen. Genom att förlänga livslängd och användningstid på ett redan producerat plagg, förbättras dess klimatpåverkan avsevärt. Taiga Re:Use Market är en möjlighet att som säljare och köpare ta ett större ansvar för de produkter som redan tillverkats. Tack för att du gör ett smartare och mer ekonomiskt val, för dig och för planeten.

Gå till Taiga Re:Use Market