Taiga Science

Tuffa tester i Taiga Climate Lab

Världens sämsta väder - samlat på en plats

Vi strävar efter att ständigt utveckla såväl våra produkter som vår egen förståelse för hur vi människor och våra kläder fungerar i extrema vädersituationer. För att klara det har vi byggt en unik anläggning på vårt huvudkontor i Varberg. I Taiga Climate Lab kan vi skapa tropisk hetta, isande kyla och forsande regn. Här kan vi under kontrollerade former utsätta både plagg och oss själva för extrema arbetssituationer och förhållanden. Hit är även du som kund, leverantör eller samarbetspartner välkommen för att testa våra klädsystem och få förståelse för hur du och din förmåga påverkas av olika klimatförhållanden och arbetsmiljöer.


Taiga Climate Lab

Isande vindar från Nordpolen - kylkammaren

Detta rum i vårt Climate Lab har ett 4600 watts kylaggregat som kan pressa ned temperaturen i rummet till -30 °C. Tack vare tre stora fläktar (60 cm i diameter) kan vi också återskapa en vindkyleffekt NER TILL -55 °C. Syftet är naturligtvis att kontrollera att våra plagg klarar de påfrestningar de är avsedda att klara. Rummet ger oss också möjlighet att testa nya plagg och systemlösningar under olika grader av fysisk aktivitet. I rummet har vi t ex motionscyklar, i syfte att kolla systemens förmåga att transportera kroppsfukt och överskottsvärme i kyla. Vi fingerar dessutom specificerade arbetssituationer, vilket i sin tur ger både oss och våra kunder värdefull information om behovet av klädsystem. I syfte att utveckla vårt Climate Lab, har vi genomfört tester med en IR-kamera, vars bilder ger en indikation på om och var kläderna/systemen "läcker" värme. Kamerans bilder visar genom sina färgfält var plaggen isolerar väl och var eventuella brister kan upptäckas.


Taiga Climate Lab

Hög luftfuktighet och tropisk hetta - värmekammaren

Frågar du yrkesmänniskor som arbetar mycket utomhus så brukar faktiskt de flesta föredra kyla framför höga temperaturer. Kylan upplevs som mer hanterbar, man tar helt enkelt på sig mer eller rör sig för att få upp temperaturen. Stark hetta i kombination med hög luftfuktighet är däremot en betydligt mer komplicerad utmaning. Även i Norden är hög luftfuktighet inget ovanligt och en varm högsommardag kan redan 60 procents luftfuktighet upplevas som tämligen ansträngande, i synnerhet vid fysisk ansträngning. Kroppen utsätts för något som kallas värmestress, vilket kortfattat innebär att vi blir överhettade. Det känns inte bara obehagligt, vi orkar mindre och påverkas även mentalt med försämrade minnesfunktioner och (rums)orienteringsförmåga. Vår värmekammare med plus trettio grader och 80-90 procents luftfuktighet är den sista pusselbiten för att säkerställa att våra klädsystem fungerar i alla klimatzoner och under årets alla 12 månader. Här testar vi plaggens värmebelastning på kroppen och att komforten fortfarande är acceptabel trots mycket krävande miljöer som t.ex. regnskog. Hur många plagg systemet ska innehålla är en balansgång från fall till fall. Till syvende och sist ska en uppgift utföras – ofta med riskmoment och externa faktorer såsom ljusbågar, eld eller vätskeburen smitta som kräver särskild skyddsstandard.


Taiga Climate Lab

Regn året runt - regnkammaren

I vår testanläggning har vi ett särskilt "regnrum". Här råder vi själva över vädergudarna och kan skapa rejäl nederbörd. Totalt kan vi öppna 16 munstycken som vid maxkapacitet släpper ut 260 liter vatten i minuten. Syftet är naturligtvis att under hårda och definierade former testa plaggens vattentäthet och -resistens, både när det gäller material och konstruktion. Vi kollar bland annat hur mycket vatten ett system står pall för och under hur lång tid, samt detaljstuderar plaggens förmåga att hålla tätt vid olika arbetsmoment. För att utvärdera hur systemens transport av överskottsvärme och kroppsfukt fungerar vid regn och kyla, har vi motionscyklar i rummet. På så vis kan vi göra kontroller vid olika grad av fysisk ansträngning.