Branscher

Alla branscher har sina unika utmaningar, så som höga säkerhetskrav, långa pass utomhus i extrema väderlekar eller krav på hög synlighet. Därför behöver du utrustning som möter upp mot dina utmaningar och som hjälper dig att utföra ett så bra arbete som möjligt.

Vilken bransch arbetar du inom?

Ambulance & Rescue

Här finns kläderna för dig som arbetar inom till exempel ambulans, räddningstjänst, sjöräddning och fjällräddning.

Nature & High Vis

Kläder för dig som arbetar utomhus, till exempel i fjällen, till sjöss eller i skogen, eller inom riskområden så som hamn, transport och järnväg där hög synbarhet är a och o.

Power & Industry

Jobbar du inom till exempel elkraft eller raffinaderi-, kraft-, energi- och pappersindustrin? Då behöver du kläder som klarar ljusbåge, hetta och flamma.

Law Enforcement

Om din vardag består i att upprätthålla lag och ordning behöver du ett fullgott skydd mot värme, kyla, regn och vind.

Military

Att verka inom militären är ett mycket krävande uppdrag med särskilda utmaningar. Att klara långa pass utomhus är en grundförutsättning, vilket kräver att du har ett fullgott och hållbart skydd mot alla väderlekar.