Power & Industry

Power & Industry

Jobbar du inom till exempel raffinaderi-, el och kraft-, energi- eller pappersindustrin? Arbete inom Power & Industry innebär särskilda risker i och med att du kommer i nära kontakt med exempelvis hög spänning eller explosiva material. Plaggen har därför höga säkerhetskrav och ska klara bland annat ljusbåge, hetta och flamma. För att kunna utföra arbetet på bästa sätt behöver du vara medveten om riskerna och känna dig trygg i att din utrustning håller dig säker. Vårt mål är att du alltid ska kunna utföra ditt uppdrag på bästa möjliga sätt.

Våra produkter utvecklas utifrån helheten

Taiga 360° är vårt helhetserbjudande. Där har vi samlat kunskapen om kläder, klimat, arbetsmiljö och människan.

Arbetsmiljö

Det här är en utsatt arbetsmiljö med stort säkerhetstänk, där bristfällig utrustning eller osäkra rutiner kan få stora och förödande konsekvenser. För att minska brandrisken och risken för elektrostatiska urladdningar behöver alla på arbetsplatsen prioritera säkerheten. Samtidigt kan jobbet också innebära många timmar utomhus i krävande väder, kanske framför allt den ofta nordligt belägna kraftindustrin eller oljeriggar till havs.

Människa

När utrustningen inte möter upp mot de risker som finns är det svårt att känna sig trygg. Att behöva gå runt och oroa sig över att du själv eller någon av dina kollegor ska råka illa ut skapar en inre stress som i långa loppet kan bli skadlig. Precis som vem som helst ska du som jobbar inom Power & Industry kunna känna dig säker och avslappnad på jobbet. Därför behöver du vara medveten om riskerna, och veta att din utrustning når upp till nödvändiga krav. Med lång erfarenhet och genom att jobba nära våra användare har vi god insikt i de utmaningar som arbetet innebär. Våra lösningar utgår alltid från dig som människa och dina unika behov.

Klimat

Visste du att såväl nedkylning som överhettning kan påverka din prestationsförmåga? För dig som jobbar utomhus är det därför nödvändigt att kunna hantera såväl kyla och väta som värme. Året om behövs rätt kläder som skyddar dig och höjer ditt välmående och fokus. För att kunna reglera temperaturen och undvika att bli för varm eller kall bör du klä dig enligt trelagersprincipen.

Klädsystem

Inom Power & Industry finns höga säkerhetskrav och våra kläder är därför utformade för att du ska få bästa möjliga skydd. Plaggen har de certifieringar som krävs för ditt arbete, samtidigt som vi lägger fokus på att de ska vara enkla och smidiga att arbeta i. Material, dragkedjor, fickornas placering och sömmarnas typ håller högsta kvalitet och är noggrant utvalda utifrån vår kunskap om hur du ska klä dig i tuffa förhållanden. Power & Industry ger dig full rörelsefrihet, håller i många år och låter dig fokusera på jobbet fullt ut. Läs mer om våra material här.

Branschdagen

För fördjupad kunskap om klädsystem och vanliga utmaningar finns Taiga Test Camp, där du kan dela erfarenheter med kollegor i branschen under våra utbildnings- och branschdagar. Här finns färdiga utbildningsformat samt möjligheter till att utforma en egen dag.

Läs mer och anmäl intresse

Custom made

För dig som vill ha en helt unik lösning i större kvantitet erbjuder vi custom made. I nära samarbete med dig och din verksamhet utvecklar vi utrustning helt anpassad efter era specifika behov.

Läs mer om Custom made